Skip navigation

8. fejezet: A projekt

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje meg a projektoktatás jellemzőit, 

- ismerje fel a projekt módszerben rejlő lehetőségeket,

- legyen képes a projekt módszert alkalmazni a környezetismeret tanításakor.