Skip navigation

5.1. A természettudományos nevelés jellemzői

A természettudományos nevelés elemi szinten is része a környezeti nevelésnek. A gyermek nyitottá válik a természet szépségei, értékei iránt. Megismeri azokat az elemi természettudományos vizsgálati módszereket, melyekkel ismeretekhez jut a környezetével kapcsolatban. Ezeket közvetlen tapasztalatszerzés útján vagy különböző képi és szöveges ismerethordozók révén szerzi. A természettudományos nevelés során természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit, kölcsönhatásokat képes lesz az életkorának megfelelő szinten megfigyelni, az összefüggéseket felfedezni és megfogalmazni. A természettudományos  nevelés során a gyerekek megtanulnak egyszerű méréseket végezni, megismerkednek a természettudományos vizsgálati módszerek legegyszerűbb formáival, egyszerű kísérleteket elvégeznek. Megtanulják tapasztalataikat, megfigyeléseiket szóban, írásban vagy rajzban megfogalmazni. A természettudományos nevelés során, a gyerekekben kialakítjuk/fenntartjuk a kételkedés, a „mi van akkor, ha…” szemlélet igényét.

Ha természettudományos kérdésekről beszélgetünk gyerekekkel, érzékelhetjük, hogy a gyerekek már korán sajátságos világképet alakítanak ki maguknak. A kisebbeknél  észrevehető hogy a kérdésekre adott válaszaik saját, a valóságtól gyakran elrugaszkodó képzeletvilágukhoz kapcsolódik. A válaszaik alapján látszik, hogy a gyermeki világnak megfelelő  „semmi sem lehetetlen” gondolkodásuk van. A gyerekek a számukra logikus magyarázatot fogalmazzák meg. A fogalmak kialakítása és a gyermekek gondolkodása nagymértékben az általuk birtokolt naiv elméleteken alapszik. Ezek a naiv elméletek nem mások, mint a gyermekek világról és a különböző jelenségekről alkotott képe. A pedagógus a gyermek számára példakép, akinek széleskörű ismeretekkel kell rendelkezznie minden témában. Mivel a gyermekek nyitottak a világra és érdeklődésük számtalan irányba kiterjed, gyakran pedagógusaiktól várják a nagy kérdéseikre a választ. A környezetismeret tanítása során célszerű feltérképezni egy-egy témakör feldolgozása előtt ezeket a naiv elképzeléseket.