Skip navigation

11.2.2. Az interaktív táblahasználat hátrányai

  • Általa nem fejlődik a tanulók kommunikációs készsége
  • Nem fejleszti az alkalmazkodó és kompromisszumkészséget
  • A túlzott számítógép használat káros az egészségre és a személyiségfejlődésre

Bár kevesebbnek tűnik a hátrányok felsorolása, mégis a gyermeki személyiségfejlődés szempontjából ezt a három érvet komoly megfontolásra szánom. Az ezzel kapcsolatos kutatások jelenleg még tartanak, a helyes út az, ha egészséges kompromisszumra örekszünk.