Skip navigation

9.1. A kooperatív oktatási módszer fogalma

A kooperatív oktatás olyan tevékenységen alapuló módszer, amelyben a diákok kis csoportokban (4-6 fő) dolgoznak. Ez a forma a szociális készségek fejlesztésén túl alkalmas az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésére is, bár leginkább a tanulócsoporton belüli együttműködési képességek kialakításához és fejlesztéséhez használják. (Óhidy 2005)