Skip navigation

Szakirodalom

Joy Palmer – Philip Neal: A környezeti nevelés kézikönyve, InfoGroup Kft. Budapest, 1998.

Havas Péter: A természettudományos fogalmak alakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiája IN: A fenntarthatóság pedagógiája, KFRTF Debrecen, 2000.

Havas Péter – Csonka Csabáné: Alternatív környezetismeret, KTF, Kecskemét, 1991.