Skip navigation

A mindennapos testnevelés bevezetése

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről szóló jogszabály a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény) került előírásra. A törvényt a Kormány a 2011. december 23.-ai ülésén fogadta el. A törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezései alapján 2012. szeptember 1-jétől minden közoktatási (most már köznevelési) intézményben felmenő rendszerben be kell vezetni a mindennapos testnevelést.

Köznevelési törvény

27. §  (11)71 Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d)72 egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással

váltható ki.

(11a)73 Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.

(11b)74 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alkalmazásában az időkeret számítását a (11) bekezdés alkalmazása nem érinti.

(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről.

(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként - hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.”[1]

Iskolai évfolyamok2012/20132013/20142014/20152015/2016
1. 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
2. mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
3. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra
4. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra
5. 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
6. mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
7. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra
8. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra
9. 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
10. mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra 5 tanóra
11. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra 5 tanóra
12. mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás mindennapos testmozgás 5 tanóra


[1] 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014. november 24-i hatályos állapota http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj71param