Skip navigation

3-4. foglalkozás

A foglalkozás nevelési- oktatási feladatai:

  • Önálló bemelegítésre alkalmas táncos elemek, gyakorlatok megismertetése.

Bevezető rész: önállóan is végezhető bemelegítő táncelemek megismerése.

Fő rész: Játékos és táncos gyakorlatok.

Befejező rész: népi játékok.