Skip navigation

Játszótéri játékok

Készítette: Lehmann-Dobó Andrea

Az általános iskolai testnevelésben alapvető cél, a tanulók mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása.

Sajnos nagyon sok olyan általános iskola van, ahol nincsen tornaterem, de még megfelelő udvar sem, ahol a gyerekek mozoghatnának. Pedig ebben az életkorban nagyon fontos a gyermekek motoros képességeinek fejlesztése.

Tornatermek hiányában a testnevelő tanár kiviheti a diákokat az iskolához közel kialakított játszótérre, ahol többek között tudatosan fejlesztheti a diákok személyiségét, növelheti mozgáskultúrájukat, észrevétlenül „formálhatja" testüket.

Nagyon sok iskolai és népi játék van, amit bátran játszhatunk a tanulókkal a játszótereken. Természetesen nagyon fontos, hogy a testnevelő tanárnak alkalmazkodnia kell a hely adta körülményekhez, és ha úgy látja, könnyített, vagy módosított szabályokat kell, hogy használjon.