Skip navigation

Fejbeszorulási helyek

Anatómiai méretekhez illeszkednek a vizsgálathoz használatos próbatestek. Azokat a nyílásokat jelenti, melybe a gyermek be tudja dugni a fejét, de nem biztos, hogy ki is tudja húzni, és a nyílás alsó széle 60 cm-nél magasabban van a talaj vagy a pódium fölött.