Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Antonovsky, A. (1979): Helth, Stress, and Coping: New Perspectives On Mental and Physical Well-Being. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 2. Aszmann Anna (2003, szerk.): Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. Országos Gyermek Egészségügyi Intézet, Budapest. 17.
 3. Benczúr Miklósné (2003): Adaptált Testnevelés és Sport. I. kötet. Speciális nevelési igényű tanulók adaptált iskolai testnevelése és sportági felkészítése. FONESZ, Budapest.
 4. Borkovits Margit (2014): Alternatív délutáni mozgásprogram 10-14 éves korú tanulók számára. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. 2015. 01. 13.-i megtekintés, http://www.jgypk.hu/~borkovits/
 5. Borkovits Margit (2014): Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. Doktori értekezés, Kézirat, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.
 6. Gazsó Ferenc és Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest.
 7. Konkoly Thege Barna (2008): A szalutogenetikus megközelítés lehetőségei az esélyteremtésben. In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot. Semmelweis Kiadó, Budapest. 64.
 8. MKKSZ (2014): (http://sarkanyvadasz.localinfo) letöltés ideje 2014, dec 21.
 9. MKKSZ (2015): (http://users.atw.hu/sarkanyhajo/forum/index.php?page=hazai_tortenet, letöltés, 2015. jan. 21.).
 10. Nemzeti alaptanterv (2012): A Kormány 110/2012. VI. 4. rendelete. Magyar Közlöny, 66. sz. 10635-10846.
 11. Pikó Bettina és Keresztes Noémi (2007): Sport, lélek, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 12. Susánszky Éva és Szántó Zsuzsa (2008): Ifjúság és egészség. Új Ifjúsági Szemle. Szigetcsép. 4. 2-3. sz. 87-96.
 13. Szűcs Gábor (2008): A pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola pedagógiai programja. Pápa.