Skip navigation

Színkereső

Terület: az egész játszótér

Létszám az egész osztály

Eszköz: A játszótéren levő összes szer

Leírás
Kijelölünk egy diákot, aki a társainak háttal helyezkedik el. A többiek a tanár által kijelölt területen
állnak például a homokozóban. Az a diák, aki háttal van, hirtelen megfordul, és egy színt kiabál hangosan. Ekkor a többi diák elindul, és megpróbál minél gyorsabban egy olyan színű játékot találni, amit a"színkiáltó" mondott. Aki nem talál, vagy utoljára érinti meg, az büntetőfeladatot csinál, vagy kiesik a játékból. A „színkiáltót" 3 szín után cseréljük.