Skip navigation

Outdoor kajakos-(kenus) mozgásprogram tervezése iskolásoknak

Őszi szabadtéri foglalkozások
Hó nap foglalkozás száma Fejlesztési cél/célok Tartalom A fejlesztés elvárt eredményei Felmérés
IX. 1. Az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. Önálló bemelegítésre alkalmas gyakorlatok megismertetése. Ismeretek átadása az aerob álló-képesség fejlesztéséről. A program céljának ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. Játékos és határozott formájú szabadgyakorlatok. Tartós futás egyéni iram kialakításával. A mozgásformának, időjárásnak megfelelő sportfelszerelés és a tisztálkodás feltételeinek kialakítása A légvétel és a futómozgás tudatos összehangolása. Úszástudás felmérése.
  2. Koordinációs képességek játékos fejlesztése. Az anyanyelvi kommunikáció szaknyelvi terminológián keresztül való fejlesztése. Játékos és határozott formájú általános hatású szabadgyakorlatok. Kajak-kenu technika oktatása (szárazföldön) vízen. 6-8 bemelegítést szolgáló gyakorlat bemutatása. Alapvető ismeretek elsajátítása az aerob állóképesség fontosságáról.  
  3. Labdás ügyesség fejlesztés a játék és viselkedési-szabályok betartásával. Kajak-kenu technika oktatása vízen. Labdás ügyességi gyakorlatok hajóban. Különböző méretű és súlyú labdákkal (lufi, pöttyös labda, kislabda). Vízen tartsd a levegőben a labdát c. játék, lufival, pöttyös labdával. A játékszabályok betartása. A tanórákon tanult technikai elemek célszerű alkalmazása.  
  4. A szabadidőben önállóan is végezhető mozgásos játékok megismerése. A mozgásigény megszilárdítása. Játékos és határozott formájú szabad- gyakorlatok. Vizes váltóversenyek eszközök felhasználásával (különböző súlyú és méretű labdák, váltóbot, karikák, stb.). Együttműködés a játékok során. A tanórákon tanult technikai elemek célszerű alkalmazása.  
X. 5. Az önértékelés, a belső értékelés realitásának kialakítása. Kajak-kenu technika oktatása vízen.(rajt, vizezés). Váltóversenyek A technikában pontosságra törekvés.  
  6. Az élményszerű játékot elősegítő technikai elemek továbbfejlesztése. A győzelmek-vereségek okainak feltárása, társsal való együttműködés. Játékos gyakorlatok vízen pl. „Utolsó pár előre evezz!” Pontosságra törekvés kajak-kenu technika végrehajtásánál.  
  7. Önálló kajakos (kenus) edzésterv elkészítéséhez ismeretek átadása. Rekreációs célú labdás játékok repertoárjának bővítése. Kajak-kenu technika oktatása vízen.(célba érkezés). Lábtenisz. Saját edzésterv elkészítése a nyári időszakra.  
  8. Önálló étkezési terv elkészítéséhez ismeretek átadása. Ügyességi és váltóversenyek hajóban. Testzsír (koleszterin) mérés és étkezési tanácsadás. Az egészséges táplálkozás alapismeretei.  
III. 9. Ismeretátadás az egészséges életvitel kialakításához. Edzésnaplók megbeszélése. Rajtgyakorlatok vízen. Általános ismeretek az önálló edzés elvégzéséhez.  
  10. Játékból adódó konfliktusok kezelése. Erőnléti feladatok felmérése. "Várméta" játék. http://www.mdsz.hu/netfit/netfit-attekintes/  
  11. Erőnléti feladatok második felmérése. Erőnléti feladatok felmérése. Tollaslabdázás. http://www.mdsz.hu/netfit/netfit-attekintes/  
  12. Egyéni teljesítmény túlszárnyalása, Akaraterő fejlesztése. Repülőrajtból kajak/kenu versenyek. Helyes futómozgás alkalmazása. Cooper-tesz.
IV. 13. A szabadidőben végezhető mozgásos játékok megismerése. Versengések a vízen. Labdás ügyesség-fejlesztés, egyéni és csapatfogyasztók különböző variációkkal Összjátékra törekvés és vállalkozó kedv a labda elkapására.  
  14. Koordinációs képesség és aerob állóképesség fejlesztése. Hajóban egyensúly gyakorlatok. Streching gyakorlatok. Feladatok pontos végrehajtása.  
  15. Újszerű bemelegítő gyakorlatok megismerése. Váltóversenyek labda felhasználásával. Biztonságos technikai végrehajtásra törekvés.  
  16. Mások teljesítményének elismerése. Ügyességfejlesztés kajakban szivacslabdával, kézi-labdával. Célba és távolba dobó versenyek. Pontosságra törekvés a célba dobásoknál.  
V. 17. Cselekvésbiztonság, fejlesztése a technikai elemek végrehajtásában. Ügyességfejlesztés kajakban. Kajakpóló (lásd szabályok alább). A tanórákon tanult technikai elemek célszerű alkalmazása játékokban.  
  18. Cselekvésbiztonság fejlesztése, egyéni feladatmegoldások elősegítése. Csapatokban játék. Kajakpóló. A tanult technikai elemek célszerű alkalmazása.  
  19. Csapattal való együttműködés kialakítása. A sporteseményekhez kapcsolódó agresszió és sportszerűtlen viselkedéssel kapcsolatos kívánatos magatartás tudatosítása. Játékok, pl. tutajok a határon. (lásd szabályok alább) Labdás technikai elemek célszerű alkalmazása.  
  20. Családi délután. A család bevonása a mozgásos aktivitással történő egészségfejlesztés folyamatába. Vízitúra, a családdal. Közös ételkészítés. Az egészséges táplálkozás alapismeretei. Tanulói részvétel az ételkészítésben.  
VI. 21. Családi délután. Ismeretátadás az egészséges életvitel kialakításához. Játékdélután. Táncverseny, váltó és sorversenyek. Együtt sportol és táncol a család.  
  22. Megmozdul a település. A tágabb környezet bevonása a mozgásos aktivitással történő egészségfejlesztés folyamatába. Sárkányhajó bajnokság! Testzsír mérés és étkezési tanácsadás. Együtt sportol a család és a település.