Skip navigation

Vízi sport lehetőségek iskoláskorú gyermekek számára

Egyik legjobb szabadtéren végezhető rekreációs foglalkozás, az evezés. Erre nagy lehetőség van Magyarországon a szabad vizeken. Többféle sportág mozgásformájából választhatunk. A sárkányhajózás virágkorát éli. Jó csapatépítő tevékenység, mert 10, esetleg 20 személyes hajókban biztonságosan sportolhatnak a résztvevők korosztálytól függetlenül. Ez egy komplex tevékenység, mert minden képességterületet fejleszt. Kiváltképpen az egyensúlyt és a mozgáskoordinációt, valamint erőteljesen fejleszti a szociális képességeket, hiszen együtt kell működni a csoporttal, be kell tartani a szabályokat. Fejleszti a kommunikációs képességet, mert az ő kis csapatuk odafigyel egymásra valamint a figyelmet is, mert végig aktívnak és figyelmesnek kell lenni a vízen.

A foglalkozás feladatai:
Mozgásigény kielégítése.
Önálló életvitel kialakítása.
Örömérzés.

A rekreációs foglalkozás során figyelembe kell venni:
Az előképzettséget.
A biológiai érés fokát, egészségi állapotot.
Értelmi képességet és az életkort.

A foglalkozás megfelelő személyi és tárgyi feltételek során valósulhat meg!