Skip navigation

Technikai alapismeretek, szabályok

Három fix pont szabály: mászásnál kövessük azt az elvet, hogy a terhelést három végtagra eloszlatva kivitelezzük, a negyedik végtaggal pedig keressük az új fogást illetve lépést. Meggyőződve a fogás illetve lépés stabilitásáról, használhatóságáról, így használva az elemeket, sziklaformációkat. Figyeljünk arra, hogy a fogást illetve lépést biztonságosan használjuk. A korai elfáradást elkerülve, és azt minél jobban kitolva a terhelést az alsó végtagokra súlyozzuk. A kezekkel, karokkal az egyensúlyi helyzet megtartásában, stabilitásban segítsünk.

Mászás során törekedjünk az alábbi lényeges elemekre, technikai szempontokra:

 • az alaptechnikákat könnyű elsajátítani, viszonylag gyorsan fejleszthető a tudásunk;
 • a testünk súlya az alsó végtagokra nehezedjen, és a tovahaladásoknál törekedjünk arra, hogy a csípőnk az alátámasztási pont fölé kerüljön, vagyis az elsődleges szerep koncentrálódjon a csípőnkre, lábainkra és az alátámasztási pontokra;
 • testünkkel, csípőnkkel minél közelebb kell lennünk, „tapadnunk" a falhoz, karjainkkal, kezeinkkel (alacsonyabb tartásban legyenek) arra ügyelünk, hogy függőleges helyzetben tartsuk meg a testünket;
 • vizuálisan készüljünk fel a mászásra! Vagyis nézzük meg, szemrevételezzük, elemezzük ki az előttünk lévő fal fogásainak nehézségeit, és ennek megfelelően tervezzük meg a mászást;
 • pihenés céljára, további tervezés előkészületeire biztonságos, viszonylag könnyű ponton álljunk meg;
 • ne felejtsük el a fogásokat, lépéseket ellenőrizni, mégpedig a stabilitása, alkalmazhatósága, nehézségi foka lényegeként;
 • a fogások nem mindig vannak szem előtt, olykor keresni, kitapogatni szükségesek;
 • a lépések keresése, láthatóvá tétele esetén a csípőnket távolítsuk el kissé a faltól, ezután nézhetünk lefelé, és az ideális lépés megtalálása után, az eredeti pozíciót felvéve haladásunkat folytathatjuk felfelé. Így biztosítva a következő fogás megtalálását;
 • ne kapkodjunk, kerüljük a hirtelen mozdulatokat, ugrálásokat;
 • keressük a mászásunkban a ritmus lehetőségét;
 • a görcsös „kapaszkodásokból", erőltetett mászásból könnyen előfordulhat izomremegés, amelyet a végtagok tehermentesítésével, lelazításával vagyunk képesek orvosolni. Nem beszélve a gyors elfáradásnak a tüneteit, amely a mászásunk végét jelentheti.

A mászás során alkalmazható alaptechnikai módszerek

Az alábbi technikákat Pátkai (1996) munkássága alapján ismertetem, szemléltetem.

 • Falmászó technika: lényegében a falmászó technikánál a három pont szabály alkalmazása a célunk. Továbbá a testsúlyunk az alsó végtagokra helyezése a szempont. A falak meredeksége befolyásolhatja az említett szabályok alkalmazását, kivitelezését. Az ésszerű, biztonságos, balesetmentes gyakorlás irányítsa tevékenységünket, tettünket, döntéseinket.
 • Tapadásos technika: először is egy megfelelő mászó cipő használata elengedhetetlen ennél a technikánál. A motoros képességeket tekintve az egyensúlyozó képességünk fejlettségi szintje is igen fontos, hiszen olyan falak megmászásáról beszélünk, amelyek sima, ívelt felülettel, kevés fogással ellátott szakaszokat tartalmaznak. Ügyelni kell arra, hogy kapkodás nélkül másszunk, hiszen a kicsúszás veszélye folyamatosan fennáll.
 • Ellennyomásos technika (Piaz, Dülfer technika): ennél a technikánál az ellentétesen ható erők és a gyors helyzetváltoztatás hozza meg az eredményt. Olyan formációknál alkalmazhatjuk, ahol a karokkal az élekbe, résekbe kapaszkodva húzással tudunk erőt kifejteni, és a talpunkkal pedig a húzással ellentétes tolóerőt vagyunk képesek létrehozni. Lényegében a karokkal húzunk, a lábbakkal tolunk ellentétes irányba.
 • Repedéstechnika (ékelések, ujjzárások): a kisebb és nagyobb repedéseket tudjuk a mászásunk hatékony elősegítésére használni. Az ujjak, lábfejek, térdek, stb. beékelését vagy ezek kombinációit alkalmazzuk függően attól, hogy mekkora a repedés nagysága.
 • Kéménytechnika, terpesztechnika, távolfogás: szélesebb kémények esetében alkalmazhatjuk, amikor a lábbakkal terpesz helyzetben mászhatunk.