Skip navigation

Lósportok és lovassportok

Lósport: A lovaglás egyik ága, melyben az eredmény (mint az a nevében is benne van) leginkább a ló tehetségén múlik. A lovaglás ezen ága két sportágat foglal magába, a galoppot és az ügetőt.

A galopp

A galopp sportág neve a ló leggyorsabb jármódjának, a vágtának másik elnevezéséből jött létre. A sportág lényege, hogy a lovak vágtában futnak a cél felé nyergükben lévő zsokéjuk irányításával. A galoppverseny két fajtája a sík és az ugróverseny.

Az ügető

A lovak nem nyereg alatt, hanem versenykocsiba fogva futnak. A Magyar Ügetőverseny Szabályzat alapján a futásokon a lovak három szempont alapján mérettetnek meg: maga az ügető jármód, a verseny távja és a gyorsaság alapján. (Magyar Ügetőverseny Szabályzat)

Lovassport: A lovaglás másik ága, melyben az eredmény leginkább a lovas tehetségén, ügyességén múlik. Természetesen itt nem választható szét a ló és a lovas munkája, mint a lósportok esetében. „Az eredmény csak a ló és a lovas összehangolt munkájából, évekig tartó közös felkészülésükből születhet meg." (http://www.lovasok.hu) A lósportok és a lovassportok alapvető különbsége még az, hogy a lósportoktól eltérően a lovassportok valamennyi ága egyéni sportág. „A lovassportok szakágakra oszlanak. A lovassportok szakágai a következők: díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, távlovaglás, lovastorna (voltizsálás)." (http://www.lovasok.hu)

Díjugratás: Az egyik legkedveltebb és legismertebb szakág itthon és külföldön egyaránt. A lovas a lovon ülve a pályán felállított 8-13 leverhető akadály felett átugrik. Az akadályokat meghatározott sorrendben kell megugrani. A lovasok egyesével lovagolnak végig ugyanazon a pályán. A díjugrató verseny pályája lehet füves, homokos vagy egyéb mesterséges talajú. Díjugrató versenyeket rendeznek szabad téren és fedett lovardákban is. (http://www.lovasok.hu)

Díjlovaglás: A díjlovaglást a lovassportok királynőjeként tartják számon, nem alaptalanul. Ebben a szakágban a ló idomítottsága dominál, aminek eredményeképp a díjlovagló programok (kűrök) leginkább egy balettelőadás hatását keltik a nézőben. A versenyt egy szabvány méretű téglalap alakú pályán rendezik, melynek adott pontjain betűk vannak elhelyezve. A díjlovaglásnál nagyon fontos a pontosság, azaz, hogy minden esetben betűtől betűig történjen az adott feladat végrehajtása. A lelovagolt díjlovagló programokat a versenybírók értékelik.

Military vagy lovastusa: Ez egy több napos, három részből álló verseny. Első része a díjlovaglás, második a tereplovaglás, harmadik a díjugratás. A tereplovaglás abban áll, hogy lónak és lovasának egy adott terepen, meghatározott sorrendben elhelyezett különböző, természetes akadályokat kell leküzdenie megadott idő alatt. A végső eredményt a három részfeladat összesített hibapontjaiból számítják ki.

Fogathajtás: A fogathajtásnál a lovak egy kocsi előtt befogva, azt húzva hajtanak végre feladatokat, a lovasból pedig hajtó lesz, hiszen nem a ló hátán ül, hanem a bakon, onnan irányítva a lovat / lovakat. A fogathajtó verseny három számból áll. Az A versenyszám a díjhajtás, a B versenyszám a maratonhajtás, a C versenyszám pedig az akadályhajtás.

Lovastorna: A lovassportok ezen szakága a tornaversenyektől csupán annyiban mutat eltérést, hogy a versenyzők egy folyamatosan, nyugodtan vágtázó, vagy lépő lovon mutatnak be tornagyakorlatokat egyénileg, illetve csoportosan. A tornaversenyekhez hasonlatosan a versenyzőket itt is pontozóbírók értékelik.

Távlovaglás vagy távhajtás: A lovassportok ezen szakágának lényege, hogy a lovasok vagy hajtók hosszú távon, megadott útvonalon, kötelező ellenőrzőpontok útba ejtésével igyekeznek minél hamarabb célba érni. Az ellenőrző pontok célja nem csupán a részidők megállapítása, hanem a lovak egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése és figyelemmel kísérése. Távlovas és távhajtó versenyeket 20, 40, 80, 120 km-es távokon rendeznek.

Lovaspóló: A lovaspólót két négytagú csapat játssza lóhátról. A játék lényege az ütőkkel a labdát minél többször az ellenfél kapujába juttatni. A játék során csakúgy, mint a jégkorongban, csak a tiszta játékidőt számolják. A játék során a játékvezető és a játéktér két felén elhelyezkedő bírók is lovon ülnek.

(http://www.pointernet.pds.hu/lovaglas/tudas/publication/polo/20060403145244971000000819.html)