Skip navigation

Fogalmak tisztázása

Street dance: a hip-hop, electro, és a freestyle (egyéni stílus) keveréke. Jelentése: utcai tánc, mert ezt a mozgásfajtát művelők az utcán bandákban táncolnak a járókelők előtt (http://street-dancers.hupont, 2014).

Outdoor irányzatok: A természethez, a szabad levegőhöz kapcsolható irányzatok (Fritz, 2011, Schaub és Borkovits, 2014).

1.Táblázat Alternatív délutáni mozgásprogram őszi és tavaszi időszakra tervezve iskolásoknak (street dance) (Schaub és Borkovits, 2014).

Őszi szabadtéri foglalkozások
Hónap Foglalkozás száma Fejlesztési cél/célok Tartalom A fejlesztés elvárt eredményei
IX. 1. A tudatos egészség-védelem kialakítása. Az esztétikus szép járás, futómozgás kialakítása. A program céljának ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. Fogójátékok. Önálló mozgás zenére. Megfelelő sportfelszerelés és a tisztálkodás feltételeinek kialakítása.
2. Önálló bemelegítésre alkalmas táncos elemek, gyakorlatok megismertetése. Játékos és táncos gyakorlatok. Alapvető ismeretek elsajátítása az aerob állóképesség fontosságáról.
3. Koordinációs-képesség fejlesztése táncos elemekkel. Játékos és táncos gyakorlatok. Alkartenisz röplabdával. Kiválasztott zenére improvizáció.
4. Általános állapot, és ízületi mozgáshatár felmérése Játékos és táncos gyakorlatok. Tánc szaknyelvi ismeret bővítése.
X. 5. Ónállóan is végezhető bemelegítő táncelemek megismerése.. A mozgásigény megszilárdítása. Táncos gyakorlatok. https://www.youtube.com/watch?v=FSPwIvA6EdY&feature=youtu.be
Kiütő játék.
Együttműködés a játékok során.
6. Szaknyelvi terminológián keresztül kommunikáció fejlesztése. Váltóversenyek. Tánckoreográfia gyakorlása. https://www.youtube.com/watch?v=SpTRpz_Xpu4&feature=youtu.be Pontosságra törekvés a táncos mozdulatok végzésénél.
7. A győzelem megélése, vereség elviselése. Battle. Táncos gyakorlatok. https://www.youtube.com/watch?v=4MdV38nCxso&feature=youtu.be Együttműködés a társakkal.
8. A tanultak alkalmazása. Önálló edzésterv elkészítéséhez ismeretek átadása. Flash mob. Saját edzésterv elkészítése.
Tavaszi szabadtéri foglalkozások
IV. 9. Az önértékelés, a belső értékelés realitásának kialakítása. Flow megéléséhez készségek kialakítása. Bonyolult táncos elemek összekapcsolása. Közös tánc (áramlás) zenére. Helyes tánctechnika alkalmazása.
10. Szabadidőben végezhető táncos mozgások megismerése. Egyéni - és duo koreográfiák összeállítása. Pontosságra törekvés a mozdulatok elsajátításánál.
11. Testtartás javító gyakorlatok zenére. Közös tánckoreográfia. Közösségben végzett fizikai aktivitás élményének megélése.
12. Újszerű bemelegítő gyakorlatok megismerése. Ballkorobics (aerobic labdával). Streching gyakorlatok. Feladatok pontos végrehajtása.
V. 13. Mások teljesítményének elismerése. Házi táncverseny. Mit tanultunk eddig? Pontosságra törekvés a mozdulatok végrehajtásánál.
14. Cselekvésbiztonság fejlesztése táncos technikai elemek végrehajtásában. Más stílusok és tánctechnikák elsajátítása. Az órákon tanult elemek alkalmazása koreográfiában.
15. Zenei kultúra fejlesztése különböző zenei stílusok megismerésén keresztül. Táncverseny, más stílusok és tánctechnikák alkalmazásával. Mozdulatok pontos végrehajtása.
16. Saját test működésének megismerése alapvető élettani és anatómiai ismereteken keresztül. Izomérzékelés kialakítása játékos formában izmok feszítése-ernyesztése. Relaxáció zenére Koncentráció, fegyelem,
VI. 17. Mások teljesítményének elismerése. Koreográfia gyakorlása. Egymás koreográfiájának bírálata. Légző gyakorlatok. Egymásra figyelés, összmunka.
18. Mozgásfejlesztés, Igényes végre-hajtásra és a minőségi munkára nevelés. Flash mob. Gyakorlatok igényes végrehajtása a társsal harmóniában.