Skip navigation

Futó gyakorlatok

  • Egyszerű fogójáték
  • Üsd a harmadikat
  • Tárgykerülés gyors, oldalazó léptekkel.
  • Különböző testhelyzetekből indulva gyors futás előre és hátra az oldalvonalak között. Sípszóra fordulatok a test hosszanti tengelye körül. Egyszer balra, egyszer jobbra
  • Ugyan az, mint az előző feladat, csak felugrással.
  • Különböző iramú futások tárgykerüléssel a homokban.