Skip navigation

Ki az úr a házban?/Ki a területről!

Létszám: tetszőleges osztálylétszám, csoportokba alakítva.

Szükséges szerek, eszközök: tornaszőnyeggel vagy tatamival fedett talaj, végső esetben szimplán a talaj, stopperóra.

Fejlesztő hatás: erő, fogáskeresés, térérzék, egyensúly, állóképesség, küzdőképesség.

A meghatározott számú csoport játékosai elhelyezkednek az előre kijelölt játéktéren belül. A vezényszó elhangzása után cél a játékosok kitolása, kilendítése, kirakása, kiemelése a játéktérről, a játéktéren kívülre. Az a játékos, akinek bármely testrésze érinti a játéktéren kívüli területet, kiesett.

Az lesz a nyertes játékos, aki utoljára marad a játékterületen.

Szabályok:

  1. tilos a társunkat lökni, gáncsolni, dobni.

Változatok:

  1. szőnyeggel fedett területen megengedett a talajra vivés, amely a kieséssel egyenlő;
  2. a társak összefoghatnak egymással egy társuk kirakása érdekében;
  3. ha legalább három terület van, akkor a területek sorszámozása után rangsorolni lehet a küzdőterületet és az abból következő helyezetteket. Mindenki az egyes számú területen kezdi a játékot, a küzdelmeket. Aki az egyes számú területről kiesik, megy a második számú területre, és ott folytatja tovább a küzdelmeket. Aki a második számú területről is kiesik, megy a harmadik számú területre, és ott folytatja tovább a küzdelmeket. Természetesen megállás nélkül kell a küzdelmeket minden egyes területeken megcselekedni. Helyezetteket a szerint hirdetünk, ahogy a területeken bent maradt egy-egy személy adja. Vagyis aki az első számú területen bennmarad az lesz az első, aki a második számú területen bennmarad az lesz a második, és aki a harmadik számozású területen bennmarad az lesz a harmadik.