Skip navigation

Rendezvények, bemutatók

Valamennyi modellező rendezvény és bemutató esetében rendelkezni kell a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélyével. A rendezvény helye lehet:

  1. saját terület (modellezés céljára épített, bérelt, vagy repülőtéren való tevékenység);
  2. közterület (sporttelepeken, vagy egyéb kulturális, hagyományőrző és sport rendezvényeken végzett tevékenység). A közterületen tartott modellező rendezvények engedélykötelesek (rendőrség, önkormányzat, tisztiorvos). A saját területen tartott rendezvényt is ajánlatos a rendőrségnek bejelenteni. Egyéb rendezvények keretén belül tartott modellező bemutató esetében az engedélynek a modellező bemutatóra is vonatkoznia kell. Az ilyen bemutatón való szerepléshez a tag egyesületének hozzájárulása szükséges. A bemutató felelősét a rendező szervezet vezetőjének kell kijelölnie. A bemutatót végzőnek érvényes MMSZ tagsági igazolvánnyal kell rendelkezni (amely egyben biztosítási igazolvány is), vagy az eseményre rendezői felelősségbiztosítást kell kötni. Mindezek elmulasztásáért a főrendező a felelős.

http://www.modelsport.hu