Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Borkovits Margit (2014): Alternatív délutáni mozgásprogram 10-14 éves korú tanulók számára. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. 2015. 01. 13.-i megtekintés, http://www.jgypk.hu/~borkovits/
 2. Borkovits Margit (2014): Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. Doktori értekezés, Kézirat, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.
 3. Botvin, G. J. és Griffin, K. W. (2000): Life skills training as a primary prevention approach for adolescent drug abuse and other problem behaviors. International Journal of Emergency Mental Health, 4. sz. 41-47.
 4. Boyle M ( 2004): Functional Training for Sports. Human Kinetiks USA.
 5. Caplan, R. (1993): The importance of social theory for health promotion: from description to reflexivity. Health promotion international, Oxford. 2. 8. sz. 147-156.
 6. Csapó Benő (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.
 7. Csíkos Csaba (2002): Hány éves a kapitány? Iskolakultúra, 12. 12. sz. 10-16.
 8. Csíkos Csaba (2003): Matematikai szöveges feladatok megértésének problémái 10-11 éves tanulók körében. Magyar Pedagógia, 103. 1. sz. 35-55.
 9. Csíkszentmihályi Mihály (2001): „Flow" - Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 20.
 10. H: Ekler Judit (2013), Új módszertani lehetőségek a testnevelésben és a testnevelő tanári képzésben 142.o
 11. Kaplan, G. és Camacho, T. (1983): Perceived health and mortality: a nine-year follow-up of the human population laboratory cohort. American Journal of Epidemiology, 117. 3. sz. 292-304.
 12. Keresztes Mariann (2006): Természetes életmód. Magyar Orvos, 14. 3. sz. 41.
 13. Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
 14. Nagy Lászlóné és Barabás Katalin (2011): Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 15. Szász Róbert és Borkovits Margit (2015): Divatirányzatok a mindennapos testnevelésben. Fitnesz játszóterek mint külső helyszínek. OTDK dolgozat. SZTE JGYPK TSTI.