Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Borkovits Margit (2014): Alternatív délutáni mozgásprogram 10-14 éves korú tanulók számára. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged. 2015. 01. 13.-i megtekintés, http://www.jgypk.hu/~borkovits/.
 2. Borkovits Margit (2014): Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján. Doktori értekezés, Kézirat, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.
 3. Bíróné Nagy Edit (1977): Sportpedagógia. Sport Kiadó, Budapest. 38.
 4. Fritz Péter, Schaub Gáborné, Hegedűs Ibolya (2007): Kapcsolat az életmód, szabadidő és rekreáció között. Magyar Sporttudományi Szemle, 8. 30. sz. 52-56.
 5. Fritz Péter (2011): Rekreáció mindenkinek I. Mozgásos rekreáció. Bába Kiadó, Szeged.
 6. Gombócz János (1999): Az iskolai testnevelés problémái az ezredfordulón. Kalokagathia, 1-2. sz. 14-16.
 7. Keresztes Noémi, Makó Marianna, Klembucz Erzsébet, Hanusz Klára és Pikó Bettina (2005): Magatartási kockázati tényezők összehasonlító epidemiológiai vizsgálata a Dél-alföldi ifjúság körében. Magyar Epidemiológia, 3. sz. 195-208.
 8. Kovács Tamás Attila (2003): A rekreáció elmélete és módszertana. Oktatási segédanyag, Fitness Akadémia, Budapest.
 9. Neulinger Ágnes (2009): A szabadidősport iránti érdeklődés Magyarországon - motivácíók. Magyar Sporttudományi Szemle, 10. 37. sz. 25-28.
 10. Paksi Borbála és Demetrovics Zsolt (2005): Országos drog prevenciós adattár, Nemzeti Kutatás Fejlesztési Program.
 11. Rétsági Erzsébet és Ács Zsuzsanna (2010): Serdülők életmódja és testneveléssel kapcsolatos véleményük. Magyar Sporttudományi Szemle, 2. 44. sz. 13-20.
 12. Tari-Keresztes Noémi (2009): Fiatalok szabadidős fizikai aktivitásának magatartástudományi vizsgálata. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Magatartástudományi Program, Budapest.
 13. Schaub Gáborné és Bácsi Kitty (2011): Táplálkozási szokások nemzetközi összehasonlítása 10-12 éves gyermekek körében. Iskolakultúra, 21. 10-11. sz. 138-146.
 14. Schaub Ingrid és Borkovits Margit (2015): Street dance, mint outdoor tevékenység az iskolai mozgásos rekreációban. OTDK dolgozat. Magyar táncművészeti főiskola 3-8. .
 15. Vass Zoltán és Kun István (2010): Jövőorientált testnevelés az általános iskola bevezető és kezdő szakaszában. Új Pedagógiai Szemle, 60. 3-4. sz. 140-150.