Skip navigation

Biztosítás

  • Biztosítás elmélete: A biztosító eszközök működésének, funkciójának a lényege, hogy az eszközben a mászókötélen fellépő súrlódás fékezi a mászókötél csúszását. A fékerőt jellemzi egy biztosítóeszközre gyakorolt erőkifejtés, amelyet a biztosító személy az adott tevékenység alatt kifejteni képes. Továbbá megemlíthetjük azt a hatástényezőt, amikor az eszközbe befutó és kifutó kötélszárak egymással bezárt szögei lesznek hatással a biztosítóeszköz fékerejére. Ebben az esetben minél nagyobb ez a szög (minél tompább szög), annál jobban, nagyobb mértékben lép fel fékerő a biztosító eszközben. Így biztosítva azt, hogy az eszközből kifutó kötélszálat könnyebben megtartsuk, ellenállva a mászó kötélszálán fellépő erőnek. Kezdő mászóknál ajánlatos a biztosítást statikus módon kivitelezni. Vagyis, kövessük fegyelmezetten, odafigyelve a mászó ember haladási sebességét, és húzzuk be a kötelet ennek megfelelően. Így elérhetjük azt, hogy belelesésnél rövid lesz az esés hossza és gyorsan rögzítethetjük a kötelet, jó erősen megtartjuk. A kötél nem csúszik meg a biztosítóeszközben, ezért a statikus biztosítást valósíthatjuk meg.
  • Biztosítás gyakorlatban: a biztosítás gyakorlatát jelen esetben egyszerűen, kiépített stand melletti (műfal) mászáshoz ismertetem. A nehezebb, bonyolultabb, több szaktudást igénylő biztosítást (például előmászó esete) a jelenlegi oktatásban nem tanuljuk, ezért az alkalmazását mellőzzük. A biztosításunk célja, hogy a mászásban résztvevő társunkat egy beleesés esetében, az ismert eszközök segítségével biztonságosan, sérülések nélkül megfogjuk, illetve leeresszük. A biztosító személy feladata, hogy az eszközök felvétele és elhelyezése után biztosításba veszi a társát. A mászó társ is elhelyezi megfelelően, szakszerűen az eszközöket. Javasolt a kölcsönös ellenőrzés, amely kiterjed az eszközök, csomók megkötésére, elhelyezésére. Ha felkészültünk a mászásra ajánlott egyértelmű, rövid vezényszavak használatát alkalmazni és kizárólag egymásra figyelni, koncentrálni, összpontosítani. A mászás megkezdését a biztosító ember „indulhatsz vagy mászhatsz" vezényszavának az elhangzása indítsa! A mászó a tanult, ismert és alkalmazott technikákkal megkezdi mászó útjának a teljesítését. A biztosító személy folyamatosan figyelemmel kíséri a mászót és a kötél behúzásával esetleg adagolásával segíti, támogatja a mászó technikai kivitelezését, haladását. Abban az esetben, ha a mászó személy egy ponton megakad, akkor előfordulhat az, hogy kérésére „húzz be vagy adj kötelet" vezényszavakat használva teszi biztonságossá a tovahaladását, az új fogások, lépések megkeresését. Amennyiben a mászó elfáradt vagy a kialakult nehézségek miatt továbbhaladni már nem képes, illetve a mászó fal teljes magasságát elérte és továbbhaladni már nem lehetséges, a mászást be kell fejezni. Általában két lehetőség közül választhat a mászó, mégpedig a lemászás vagy a „leeresztés" között. Abban az esetben, ha a mászónak még van ereje, energiája, akkor a „lemászom" vezényszó alkalmazását használja! Ha elfáradt, koncentrálni már nem képes, akkor a „beleülök" vezényszóval tudassa a biztosító személlyel a szándékát. Az első esetben a biztosító személy lazább, ereszkedettebb, belógóbb kötéllel segíti a mászó lefelé haladását, de nagyon figyelve a beleesések esetleges előfordulására, és az ebből következő gyors behúzásra. A második esetben a kötelet megfeszítve a „tartalak" vezényszóval tudatjuk a mászóval, hogy elengedheti a sziklafalat, műfalat és az azokon található fogásokat. A mászó személy a választott módozatok végén a talajra érkezve elmondhatja a tapasztalatát, észrevételeit, amellyel segítséget adhat a társának, vagy a mászásban még résztvevő további személyeknek.