Skip navigation

5-6. foglalkozás

A foglalkozás nevelési- oktatási feladatai:

  • A társas kapcsolati kultúra fejlesztése, társsal való együttműködés a tánc és a játék során.
  • Koordinációs készség fejlesztése.

Bevezető rész: páros gyakorlatok, zenére tánclépések (keringő, galopp, polka stb.).

Fő rész: játékos és táncos gyakorlatok párban.

Befejező rész: alkartenisz röplabdával.