Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

 1. Bourdieu, P. (1985): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest.
 2. Bourdieu, P. (1989): Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. (Translate: Nice, Richard) Routledge, London.
 3. Bourdieu, P. (1996): A sport és a társadalmi osztályok. In: Misovicz Tibor (szerk.): Sport és társadalom. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.
 4. Egressy János (2005): Társadalmi esélyegyenlőtlenségek a versenysportban az úszás példája. Doktori értekezés, Kézirat. Semmelweis Egyetem, Társadalomtudományi Intézet, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Doktori Iskola, Budapest.
 5. Kiss Gergely és Borkovits Margit (2013): Új táv és új távlat a kenus technika oktatásában. OTDK dolgozat. SZTE JGYPK TSTI.
 6. Szabó Attila (2007): Kenus utánpótlás nevelés időszerű kérdései, Magyar Edző, Budapest.
 7. Lenz J. (2011): Performance and theory of canoe training. Englsh Edition.
 8. Pikó, B. (1996): Social dimension of health: How socio-economic status influences social support and health? Abstract.The 6th Biennail Conference of the european Society of Health and Medical Sociology, Budapest. 12.
 9. Pikó Bettina és Keresztes Noémi (2007): Sport, lélek, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 10. Szabó Attila (2015):Nagy Kenus Könyv in press.
 11. Takács Ferenc (1996): Testkultúránk időszerű kérdései az ezredfordulón. In: Földesiné Szabó Gyöngyi (szerk.): A magyar sport szellemi körképe 1990-1995. OTSH-MOB, Budapest.
 12. Weber, M. (1996): Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai 2/3. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 43.