Skip navigation

10. Vázlat, gondolattérképek, táblázatok, koncentrikus körök

Célok

Ebben a fejezetben olyan tanulástechnikai módszerekről írunk, amelyek a szövegek feldolgozásán keresztül vizualizálják, rendszerbe helyezik a megértett és megtanulandó anyagot. Ezek a technikák nemcsak a mélyebb szövegértést segítik elő és feltételezik, hanem képileg strukturálják értelmes rendszerbe a gondolatokat. A feldolgozáshoz nélkülözhetetlen az asszociációs eljárások bevonása, a szintetizáló és analizáló műveletek alkalmazása.

A követlezőkben olyan technikákakat mutatunk be röviden, amelyek a mindennapi tanulási gyakorlatban segítik az elmélyült megértést, megjegyzést, a megtanulandók tudatos feldolgozását.