Skip navigation

Zárógondolatok

A tanulási nehézséggel küzdők egyik lehetséges részképesség zavara a vizuális elemzés pontosságában, annak megfelelő működésében rejtőzhet. A fejlesztés alapmotívuma az azonosságok és a különbségek észlelése, regisztrálása, a sorrendiség megfigyelése. A fenti mintafeladatok abból a célból készültek, hogy az idegennyelv-tanulás legfőképpen kezdeti szakaszában a vizuális elemzést, a szóképek felismerését, az elemzésben az elemek azonosítását, azok sorrendiségét, az emlékezet és a koncentráció fejlesztésével együtt erősítsük a tanulókban. A feladatok az alaptól az egészen összetett magas szintű variációkig elkészíthetők a tanulók igénye szerint. A feladatokat a tanulók maguknak is kitalálhatják, illetve megszerkeszthetik. A tanárkollégákkal együtt dolgozva a feladatkészlet folyamatos, tematikus bővülésével sok évre való gyűjtemény állhat össze a tananyaghoz illesztett szókészlethez igazítottan. A feladatok elkészítésénél az elsődleges szempont, hogy határozzuk meg a fejleszteni kívánt képességet a tanuló meglévő képességeihez igazítva: ne legyenek túl könnyű, és ne legyenek „megoldhatatlan” feladatok. Fontos, hogy a tanuló érezze a „haladást”, miközben sikerélményt is megél. Át kell élnie a tanulónak, hogy célzott gyakorlással mindig nehezebb feladatokat képes megoldani: meg kell tapasztalnia a saját haladását, hogy pozitív attitűd alakuljon ki a tanulókban a kihívásokkal, az új feladatokkal szemben.