Skip navigation

Az anyanyelvelsajátítási folyamatok

A magzat már az anyaméhben észleli a hangokat, fejlődik a hallása. Csecsemőkorban még csak a beszéd dallamát, erősségét, hangmagasságát, intenzitását, a szupraszegmentális elemeket észleli, azonosítja a hasonló, időben gyorsan változó frekvencia- és intenzitásjelenségeket a beszédből. Később ezekhez a hangjelenségekhez jelentéseket, értelmezéseket kapcsol, és elkezdi szegmentálni a beszéd elemeit. A beszédfeldolgozás időben mindig megelőzi a beszédprodukciós folyamatok fejlettségét: mindig többet értünk, mint amennyit ki tudunk mondani. A beszéd indulására és kezdeti folyamatára is elmondható, hogy tipikusnak tekinthető a folyamatos és az ugrásszerű fejlődés is. Tehát teljesen normális az a jelenség is, ha eleinte lassan indul be a beszéd, majd hirtelen, akár egyik napról, hétről a másikra jelentősen megugrik a beszédprodukció fejlődése (Gósy 2007).