Skip navigation

Az anyanyelv-elsajátításról

14. Feladat

Olvassa el a következő beszédprodukciós fejlődési szakaszokat, és rakja őket fejlődési, megjelenési sorrendbe!

1. gagyogás, 2. gügyögés, 3. holofrázisok, 4. két- vagy többtagú közlések, 5. kezdeti dialógusok, 6. mondatszerű közlések, 7. mondatszövevények, 8. narratívák, 9. sírás

> > > > > > > >

Enable JavaScript

15. Feladat

Olvassa el a következő beszédpercepciós fejlődési szakaszokat, és rakja őket fejlődési, megjelenési sorrendbe!

1. globális beszédészlelés és értelmezés, 2. hierarchikus megértés, 3. kulcsszóstratégia, 4. szófelismerés,

5. univerzális észlelés (szupreszegmentumok)

> > > >

Enable JavaScript