Skip navigation

A beszédészlelés fejlődése

A beszédészlelés fejlődésénél is elsődlegesen a szupraszegmentumok, a dallam, hangsúly, tempó, értelmezése történik meg: hogyan szólalnak meg a gyermek környezetében adott kontextusban. A beszédészlelés fejlődése során az adott kontextusokhoz kötődő hangsorok függetlenednek a kontextustól, szegmentálódnak a hangkörnyezetben: a hangsorokhoz jelentést rendel a gyermek. Egyévesen a globális beszédmegértés a jellemző: vagyis a megértést a hangsorok mellett kiegészíti a kontextus, gesztusok, mimika stb. Fokozatosan fejlődik a gyermek szegmentálási képessége a mondatok, szavak, morfémák és fonémák szintjéig. 6-7 éves korra befejeződik a beszédhangok kontextusfüggetlen azonosítása.

6. ábra: A beszédfeldolgozási folyamatok fejlődésének főbb szakaszai. Forrás: Gósy 2007: 15.