Skip navigation

Összefoglalás

John Hattie több évtizedes kutatásaival azt célozza meg, hogy az eddig elvégzett oktatással foglalkozó vizsgálatok sokaságát úgy összegezze, hogy a belőlük származó eredmények segítsék a tanárokat abban, hogy céltudatosabban sikerüljön olyan iskolákat működtetni, amelyben a tanítási és tanulási hatékonyság megtöbbszöröződik, amelyekben a tanulásra fordított idő, a tanulást meghatározó oktatási programok, a tanárok képzettsége, tanításhoz való hozzáállása, a gyerekek tanuláshoz való hozzáállása pozitívan formálódjon. John Hattie metaanalízise szerint tehát a 20 legmeghatározóbb tényező a következő:

 1. az önbevallásos értékelés,
 2. a Piaget által megállapított gondolkodási műveletek szintjei,
 3. a tanárok formatív értékelései,
 4. a mikrotanítások tapasztalata,
 5. a gyorsítás, gyorsított haladás,
 6. az osztálytermi viselkedés,
 7. a tanulási nehézséggel küzdők intervenciós programjai,
 8. a tanárok egyértelműsége,
 9. a reciproktanítás,
 10. a visszajelzések,
 11. a tanár-diák viszony,
 12. a gyakorlások sűrűsége, ideje és minősége,
 13. a metakognitív stratégiák,
 14. az előzetes teljesítmény,
 15. a szókincsfejlesztő programok,
 16. az ismétlő olvasásprogramok,
 17. a kreativitást fejlesztő programok,
 18. kérdésfeltevések a tanulnivalóval kapcsolatban,
 19. a tanár szakmai fejlődése,
 20. a problémaalapú tanulás.