Skip navigation

12. Színes nyelvtan

Az angol szórend a magyarnál sokkal kötöttebb, cserébe kevesebb ragozással találkozunk benne. A kötött szórend további előnye, hogy viszonylag gyorsan és könnyen meg lehet tanítani a mondatrészek helyét megfelelő vizuális elemek felhasználásával.

Kijelentő mondat szórendje

Kiegészítendő kérdő mondat szórendje

Eldöntendő kérdő mondat szórendje

Tagadó mondat szórendje

A szórendi elemek mondatbeli pontos helyének elsajátításához érdemes elkészíteni a szavak kinyomtatott változatait, és kirakós játékot játszani akár a mágnestáblán, akár az iskolai asztalon.

A példamondatok lefordítása értékes információkat szolgáltat az angol-magyar szórendi eltérések azonosításához és kimondásához. Lényeges, hogy a tanulók legyenek tudatában annak, hogy a szórend másképpen épül fel a két nyelvben. 

81. Feladat

A következő feladatban jelölje a szavakat a színkódoknak megfelelően!

She

goes

abroad

in summer.

Does

he

live

at home?

Is

he

empathetic?

 

Where

do

you

live?

It

does

not

see.

82. Feladat

A megadott színkód alapján lehetséges-e az alábbi mondatszerkezet? Írj példát, amennyiben igen a válaszod!