Skip navigation

A vázlat

A vázlat különbözik a jegyzettől. A jegyzet bővebb, mint a vázlat: kifejezéseket, fogalmi kapcsolatokat tartalmaz, strukturált, de jóval részletesebb, mint a vázlat, ezért nem olyan könnyen és gyorsan áttekinthető. A jegyzetben a tagolást segítik a címek, alcímek, kiemelések: betűmérettel, aláhúzással, vastagítással vagy más színnel.

A vázlat főleg kulcsszavakat, rövidítéseket és logikai kapcsolatokra utaló jeleket tartalmaz (nyilak, halmazok). Az elmetérkép is egy vázlat.

A vázlatkészítés első lépése, hogy a tartalmat, szöveget feldolgozzuk, és kiemeljük belőle azokat kulcsszavakat, hívószavakat, amelyekre eszünkbe jut a kulcsszóhoz tartozó tématartalom.

Mivel a vázlat a lehető legkevesebb szót (kulcsszó) tartalmazza, gondosan kell válogatni, mi kerüljön bele. Csak az tud jó vázlatot készíteni, aki teljesen megértette az adott szöveget, és több szinten képes kiemelni annak lényegét!

Vázlatkészítés szövegből

A szöveg bekezdéseit olvassuk el külön-külön! Meg is számozhatjuk a bekezdéseket, emeljük ki a bekezdés egy-két kulcsfogalmát, szószerkezetét, jelölhetjük a köztük lévő logikai viszonyt logikai jelekkel! Érdemes színeseket használni a bekezdések elkülönítéséhez, hogy jobban megmaradjanak az emlékezetben a szavak. Arra is lehet bátorítani a tanulókat, hogy tegyenek képi elemeket a vázlatba. 

Olvassa el az alábbi angol nyelvű szöveget, készítsen belőle vázlatot!

Intrinsic motivation

Intrinsic motivation has been studied since the early 1970s. Intrinsic motivation is the self-desire to seek out new things and new challenges, to analyze one's capacity, to observe and to gain knowledge. It is driven by an interest or enjoyment in the task itself, and exists within the individual rather than relying on external pressures or a desire for reward. The phenomenon of intrinsic motivation was first acknowledged within experimental studies of animal behavior. In these studies, it was evident that the organisms would engage in playful and curiosity driven behaviors in the absence of reward. Intrinsic motivation is a natural motivational tendency and is a critical element in cognitive, social, and physical development. Students who are intrinsically motivated are more likely to engage in the task willingly as well as work to improve their skills, which will increase their capabilities. Students are likely to be intrinsically motivated if they:

  • attribute their educational results to factors under their own control, also known as autonomy or locus of control
  • believe they have the skills to be effective agents in reaching their desired goals, also known as self-efficacy beliefs
  • are interested in mastering a topic, not just in achieving good grades

An example of intrinsic motivation is when an employee becomes an IT professional because he or she wants to learn about how computer users interact with computer networks. The employee has the intrinsic motivation to gain more knowledge..

Advantages: Intrinsic motivation can be long-lasting and self-sustaining. Efforts to build this kind of motivation are also typically efforts at promoting student learning. Such efforts often focus on the subject rather than rewards or punishments.

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation

Lehetséges megoldás

17. ábra: Vázlat az intrinsic motivation szövegből

A tanulást segíti, ha gondolattérképeket rajzolunk, folyamatábrákat, táblázatokba rendezzük az anyagot, vagy koncentrikus körökben dolgozzuk fel azt.