Skip navigation

Gondolattérképek

A gondolattérkép a grafikai szervezők közé tartozik: az ábrán többnyire a megjelenített fogamak közti kapcsolatot tárja föl.

A tanulás három fázisában is használható (ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás):

1. A ráhangolódás szakaszában az előzetes tudás feltárásához készítjük: erre inkább az asszociatív jellegű, pókhálószerű ábrák a jellemzőbbek. Ez egy ötletbörze vizualizált ábrája lehet.

18. ábra: Pókhálóábra ötletbörzéhez

2. A jelentésteremtés és a reflektálás szakaszában segíti a megértést és a feldolgozást. Ekkor inkább egy strukturáltabb, hierarchizált fürtábrát szoktak használni, amely feltárja az adatok közti logikai kapcsolódásokat is.

A gondolattérkép központi eleme a téma. A témához tartozó főbb megközelítések, kategóriák, illetve az azokhoz tartozó jellemzők hierarchizált beépítése az ábrába.

19. ábra: Hierarchizált fürtábra. Forrás: Bárdossy et al. 2002: 323.

20. ábra: Gondolattérkép-készítés. Forrás: http://gadime.minor-kontor.de/wp-content/uploads/2013/03/Mindmap-Plus_-Digital.jpg

A megjelenítés szempontjából háromféle gondolattérképet különböztetünk meg:

  • elsődlegesen a verbális, szöveges elemekkel dolgozik;
  • elsődlegesen a képi elemek jellemzőek rá;
  • az előző kettő vegyesen.

Hogyan készítsünk gondolattérképet?

A szöveges gondolattérképeknél is lehet a nagyobb egységeket jelezni nagyobb betűtípussal, a más-más tartalmakat, más-más színnel érdemes jelölni.

A gondolattérkép készítésének szabályai, ha szavakkal dolgozunk[1]:

1. Fektetve legyen a papír előttünk – a vizuális mezőnknek ez felel meg. Az állított lap a listázásos jegyzetelésnek és megjegyzésnek való!

2. A központi hely hordozza a fő témát – automatikusan fixál a szem és az agy a központra, figyelmet kelt. Egy szót is lehet képpé tenni.

3. A nagyobb ágak a központba kapcsolódnak és a nagyobb témákat jelzik.

4. Csak egy kulcsszó kerüljön egy vonalra – szabaddá teszi a további asszociációkat, és nem folyik egybe a sok szó!

5. Nyomtatott betűket használjunk vonalra írva – a nyomtatott betű képként tud tárolódni!

6. A szónak megfelelő hosszúságú legyen a vonal – ez tisztaságot, rendet jelent!

7. Ne legyenek nagyon ferdén a szavak, ábrák (max. 45 fok), hogy könnyű legyen olvasni!

8. A központi vonalak vastagabbak legyenek (ha később kiderül, hogy valami fontos és a periférián van, vastagítva fontossá tehető)!

9. Határok ölelhetik körül a nagyobb ágakat (mint a felhők – formájuk emlékeztető lehet.)

10.Használjunk minél több képet és színt! A képek tiszták legyenek; a külső rendezettség belső rendezettséghez vezet!

11. Változó nagyságok, dimenziók segítik a hangsúlyozást.

12. A szervezett és megfelelő térközök teszik átláthatóvá, érthetővé a térképet.

13. A kódok időmegtakarítást jelentenek, a nyilak vezetik a szemet, irányt adnak a gondolatoknak.

14. A hierarchikus elrendezés logikai rendet teremt.

15. Számokat is lehet alkalmazni, ha sorba kell a témákat rendezni.

Amit azonban lehet, érdemes képpé alakítani, mert a verbálisból vizuálissá alakítás mindig extra gondolkodást igényel, ami segíti a tartósabb megmaradást, a mélyebb feldolgozást. Nem célszerű más gondolattérképeit használni a saját tanulásunkhoz, mert lényeg az, hogy a saját sémáinkat, asszociációinkat igyekezzünk mozgósítani. Ez jóval könnyebb, mint más valakiéhez igazítani, ahol esetlegesen nem is mindig egyértelmű a kapcsolat a szimbólum és a kívánt felidézendő tartalom között, hiszen nagyon sok a saját élményen alapuló szimbólum, asszociáció a konvencionális jelek, szimbólumok mellett. Számos gondolattérkép-formát lehet találni az interneten. A lényeg, hogy azt válasszuk ki a magunk számára, amely minket a legjobban segít a tanulásban, a megjegyzésben.

Példák a gondolattérképekre

21. ábra Rajzos gondolattérkép. Forrás: http://www.okoskaland.com/ajandek-neked/tanulasmodszertan/

22. ábra Szöveges, színezett gondolattérkép. Forrás: https://info.examtime.com/files/2012/11/How-to-create-a-mind-map-mindmap.jpg

23. ábra Ruházat. Forrás:http://1.bp.blogspot.com/_jMSO51OmLeE/R_u3a3lsaxI/AAAAAAAAAB8/CdsYGO1moRE/s1600/Clothing.png

A VUE gondolattérképkészítő programnál olvashatunk további segítséget a gondolattérképek asszociativitást kihasználó voltáról a tanulásban és az emlékezeterősítésében. http://matchsz.inf.elte.hu/VUE/