Skip navigation

Epizodikus puffer

Az epizodikus puffer egy tár, amely kb. négytömbnyi információt tárol többdimenziós kódban: összeköti a munkamemória különböző alrendszereit, valamint a hosszú távú memóriából, illetve az észlelési folyamatokból származó információkat egymással (Baddeley 2010). Integrálja a különböző helyekről származó információkat (vizuális, akusztikus), és összefüggésbe rendezi őket.

14. ábra Baddeley többkomponensű munkamemória modellje