Skip navigation

A beszédészlelés és megértés zavarai

17. Feladat

Gondolja át a következő jellemzők alapján, hogy melyik beszédészlelés, beszédmegértési jellemző melyik életkorra jellemző, és csoportosítsa őket az alábbi táblázat szerint!

a. a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni;

b. beszédmegértése vizuális és mozgásos kíséret (segítség) mellett megfelelő;

c. diszgrammatikus mondatok jellemzik beszédét;

d. érthetetlen, „halandzsa” beszéd;

e. fejszámolásban gyengébb, mint az írásbeliben;

f. figyelmetlennek, feledékenynek tűnik;

g. gyakran megkérdezi: „tessék?”; „mit mondtál?”;

h. hallás után nehezen jegyez meg dolgokat;

i. hamar kifárad (a zajos környezetben);

j. helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket;

k. hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat;

l. kérdésekre nem megfelelő válaszok adása;

m. makacs, elhúzódó pöszeség;

n. nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli;

o. nem képes megtanulni a verseket, dalokat;

p. nem köti le a figyelmét a mesélés;

q. nem tudja megismételni a hallottakat;

r. nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják (auditív alak-háttér megkülönböztetés zavara);

s. nyugtalan, figyelmetlen, feledékeny;

t. rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat;

u. rosszul énekel, „botfülű”;

v. sokat kérdez, visszakérdez;

w. szereti, ha a tv hangosabban szól, illetve a környezete hangosabb;

x. tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít;

y. zavarja mások hangos beszéde (auditív inger felvételének zavara). 

A beszédészlelési, beszédmegértési zavar tünetei, figyelemfelhívó jelek

óvodáskorban

óvodás- és iskoláskorban

iskoláskorban

  , , , , , ,

  , , , , , , , , ,

, , , , , , ,

Enable JavaScript