Skip navigation

Összefoglaló feladatok

12. Feladat

A Hattie által feltárt tényezők közül mely tényezőkre fordítana a jövőben több figyelmet? Indokolja válaszát!

13. Feladat

Töltsd le a pdf dokumentumot, majd oldd meg a feladatot!

Rakja sorrendbe a saját tapasztalatai és elképzelései alapján a Hattie által feltárt 20 legfontosabb tanulási teljesítményt befolyásoló tényezőt!

Hattie sorrendje

A tanulást befolyásoló tényezők

Az ön sorrendje

1.

az önbevallásos értékelés

 

2.

a Piaget által megállapított gondolkodási műveletek szintjei

 

3.

a tanárok formatív értékelései

 

4.

a mikrotanítások tapasztalata

 

5.

a gyorsítás, gyorsított haladás

 

6.

az osztálytermi viselkedés

 

7.

a tanulási nehézséggel küzdők intervenciós programjai

 

8.

a tanárok egyértelműsége

 

9.

a reciproktanítás

 

10.

a visszajelzések

 

11.

a tanár-diák viszony

 

12.

a gyakorlások sűrűsége, ideje és minősége

 

13.

a metakognitív stratégiák

 

14.

az előzetes teljesítmény

 

15.

a szókincsfejlesztő programok

 

16.

az ismétlő olvasásprogramok

 

17.

a kreativitást fejlesztő programok

 

18.

kérdésfeltevések a tanulnivalóval kapcsolatban,

 

19.

a tanár szakmai fejlődése

 

20.

a problémaalapú tanulás

 

Hattie sorrendje.pdf