Skip navigation

8. Az emlékezet

Célok

Az emlékezeti működések megismerése és felhasználása az oktatás, nyelvtanulás során, különleges figyelemmel az idegennyelv-tanulási nehézséggel küzdők sajátosságaira. A fonológiai hurok szerepének és funkciójának megértése hozzásegít a tudatosabb nyelvfejlesztéshez a fokozatosság megismerésével.

Ebben a fejezetben olyan tanulásmódszereket mutatunk be, melyek az emlékezetfejlesztésre fókuszálnak. A megalapozott, célirányos emlékezetfejlesztés lényegesen befolyásolhatja a tanulók nyelvtanulási sikerességét.

73. Feladat

Írja le, milyen emlékezetfejlesztő, mnemotechnikákat használ az oktatás során az idegen nyelv szókincsének, illetve a morfo-szintaktikai ismeretek fejlesztéséhez!