Skip navigation

Vizuális differenciálás, vizuális emlékezet szerialitással

40. Feladat

Figyeld meg a sorok elején kiemelt, első szót! Hasonlítsd össze az utána lévő szavakkal! Melyik egyforma az első szóval? 

kitchen – a) kichen, b) kichten, c) kitchne, d) kitchen, e) kihcten - válasz:

school – a) scoolh, b) school, c) schoul, d) schoohl, e) cshool - válasz:

famous – a) femous, b) famous, c) famoos, d) faimos, e) famuso - válasz:

queue – a) queeue, b) queoe, c) queue, d) qeueue, e) queque - válasz:

tough – a) tuohg, b) touhg, c) htough, d) tough, e) toogh, f) htoog - válasz:

suspicious – a) suspiciuous, b) suspiciuos, c) suspiciouos, d) suspicious - válasz:

Enable JavaScript