Skip navigation

A vizuális emlékezet fejlesztése III.

37. Feladat

Kérdés

Nézd meg a következő szót alaposan! A rendelkezésedre álló idő, 20 másodperc. Ha kész állsz, indítsd el a videót, majd oldd meg a feladatot!

Válaszok

a, resettement

b, resettlement

c, ressettlement

d, resetlement

Visszajelzés

Kezdetben rövidebb, később nehezebb, hosszabb szavakkal végezzük ezt a feladatot.

38. Feladat

Kérdés

Vizuális emlékezet, szerialitás fejlesztése

Figyeld meg az alábbi szót! Jegyezd meg hány betűből áll, és mely betűk ezek. A rendelkezésedre álló idő, 20 másodperc. Ha kész állsz, indítsd el a videót, majd oldd meg a feladatot!

Válaszok

a, esrngi

b, ersegi

c, resinr

d, gersig

Visszajelzés

A feladat megfogalmazásánál próbáljunk minél pontosabb instrukciót adni, hogy a tanuló a figyelmét a sikeres feladatmegoldásra tudja irányítani!