Skip navigation

Többszörös emlékezeti rendszer

Az alábbi ábrán azt látjuk, hogy a mai kutatások szerint milyen működési folyamatok alapján közelítik meg az emlékezet működését.

15. ábra: Az emlékezeti rendszerek

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=g98VsM9Rc-I

A hosszú távú emlékezet

A hosszú távú emlékezetet működése alapján két típusra osztják: az egyik a deklaratív, a másik a procedurális emlékezet. A deklaratív emlékezetben a világról való tudásunkat tároljuk elsődlegesen (szemantikus emlékezet), illetve eseményekre, azok történésére, lefolyására emlékszünk (epizodikus emlékezet). A procedurális emlékezethez soroljuk a kondicionálást, a készségeket, az előfeszítést és a habituációkat.

A deklaratív emlékezet

A szemantikus emlékezet

A szemantikus emlékezet nemcsak a szavak jelentésének ismeretét jelenti, hanem a világról való tudásunkat komplexen: hogy milyen ismeretek szereztünk az érzékszerveink által, vagy hogy például mit tudunk a társas kapcsolatok működéséről.

Az epizodikus emlékezet

Az epizodikus emlékezet nem válik el élesen a szemantikus emlékezetünktől, de elsősorban az események lefolyására való emlékezést jelenti, amikor újra átélünk megtörtént eseményeket.

Procedurális emlékezet

Klasszikus kondicionálás

A klasszikus kondicionálás során egy semleges ingert társítanak egy választ kiváltó ingerrel, és később a korábban semleges inger is ki fogja váltani a válaszreakciót. Pavlov kísérletei a legismertebbek ezen a területen. Jól hasznosíthatók a tanulás területén is.

Az alábbi videóban a klasszikus pavlovi kísérletet láthatjuk, a kutya–étel–hangjelzés kondicionálásra a nyálelválasztás elindulását csak a hangjelzésre.

Előfeszítés

Az előfeszítés az a jelenség, amikor egy inger serkenti vagy gátolja egy másik inger feldolgozását. Ha felvillantunk egy szólistát, az utána következő feladatban pedig szótagokat kell kiegészíteni, amelyekben az előzetes látott szavak is vannak, akkor az előzetes szavak előhívódnak a kiegészítéses feladatban. Ilyen előfeszítéses feladat például a szótő-kiegészítés és a szótöredék-kiegészítéses teszt.