Skip navigation

Fonématudatosság

A fonématudatosságnak az olvasástanítás korai szakaszában van nagyobb jelentősége: annak a képességnek a kialakítása, hogy a gyerek meg tudja különböztetni az egyes fonémákat egymástól, hogy majd az írás- és olvasástanulás során a fonémákat a grafémákhoz tudja illeszteni, azaz kialakítsa a betű-hang kapcsolatot. Fonémaizolációs, fonémaazonosító, -felismerő, a fonémaszintetizáló, -analizáló, -szegmentáló gyakorlatokkal lehet fejleszteni ezt a képességet. A vizuális percepciót fejlesztő programok a szóalak dekódolásának pontosságára irányulnak.