Skip navigation

Szaktárgyi tudás vs. pedagógiai, metodológiai ismeretek

10. Feladat

Írjon példákat arra, hogyan fejleszti szaktárgyi, illetve pedagógiai, metodológiai ismereteit! Fogalmazza meg, melyiket tartja lényegesebbnek mindennapi tanári munkája során!

Szaktárgyi ismereteimet a következőkkel fejlesztem: 

Pedagógiai, módszertani ismereteimet a következőkkel fejlesztem: 

Véleményem szerint fontosabb a .... ismeretek fejlesztése, mert .... .

A sikeres tanítást a szaktárgyi tudásnál jobban befolyásolják a pedagógiai, metodológiai ismeretek (szakmai fejlődés rs. 19., a szaktárgyi ismeretek rs. 125.). A szakmai fejlődés abban mutatkozik meg, hogy a tanár hogyan értékeli a saját szakmai haladását, mit érez ezzel kapcsolatban, elégedettebb-e, illetve hogy megváltozik-e a hozzáállása, magatartása és a tudása a szakmai fejlődés következtében, valamint hogy érződik-e a hatása a diák eredményein. Ez a fejlődés olyan gyakorlatokban nyilvánul meg, hogy:

  • elkezdi-e figyelni módszertanilag a tényleges osztálytermi tevékenységeket;
  • használja-e a mikrotanítást;
  • folytat-e szakmai diskurzusokat;
  • jár-e szakmai, gyakorlatorientált képzésekre, tréningekre;
  • bevon-e külső szakértőket segítségként.
  • sikerül-e felülírnia azt az uralkodó diskurzust, miszerint bizonyos gyerekek nem képesek ugyanolyan jól tanulni, mint mások.