Skip navigation

A beszédképesség zavarai

Az anyanyelv-elsajátítás nem mindig problémamentes, aminek számos oka lehet.

7. ábra A beszédképesség zavarai

Beszédzavarról

Mi a beszédzavar? Nem megfelelő artikulációs tervezés, illetőleg kivitelezés. Bizonyos beszédzavarok – hosszabb fennállás esetén érinthetik a nyelvi rendszert, ezért átalakulhatnak a hibás nyelvi működés tükrévé. Például a nagyothallás miatti beszédzavar válhat nyelvi zavarrá, ha nem rendeződik az auditoros visszacsatolás. Diszfázia esetén kialakulhat nyelvi zavar (agrammatizmus, szűk szókincs stb.).

A beszédzavar és a nyelvi zavar különbségei az alábbi táblázatban látható:

8. ábra: A nyelvi és beszédzavarok áttekintése.
Forrás: Gósy, M. (2006): A beszéd zavarai. In Kiefer, F. (főszerk.) Magyar nyelv. Budapest. Akadémiai Kiadó. 836. o.