Skip navigation

A hierarchikus háló modell

Amikor a szavak jelentésének tárolását sikerült kellően jól modellezni, a működő modell (Collins–Quillian 1969) magyarázatot adott arra is, hogy a szavakat miért könnyebb a fentebb említett kategóriákba szervezve megtanulni. A hierarchikus háló modell szerint ismereteinket hierarchikusan szervezett fogalmi hálózatban tároljuk. Az ismeretek maguk a hálózat csomópontjai, a közöttük „kifeszített hálórészek” pedig az ismeretek közötti kapcsolatok. A háló a klasszikus piramishierarchiába szerveződik, alulról felfelé haladva egyre általánosabb fogalmak felé haladva, lefelé pedig úgy, hogy a lentebbiek a fölöttük lévők alcsoportjai.

24. ábra Collins és Quillian „hierarchikus háló” modellje

Forrás: Bernáth László (2004): Tanulás és emlékezés, In: N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) Pedagógia pszichológusoknak, Budapest, Osiris Kiadó, 233