Skip navigation

Az osztálylétszám

7. Feladat

Fogalmazza meg, hogy milyen érveket tud felhozni a nyelvtanításban a kisebb csoport mellett!

Olvassa el Hattie kutatásainak eredményeit az osztálylétszámokkal kapcsolatban!

Amikor a tanítási feltételekről és körülményekről beszélünk, gyakran felvetődik a kisebb osztálylétszámok szükségessége, ami mellett avval érvelnek, hogy személyre szabottabb tanítást lehet végezni magasabb minőségben, nagyobb tere van az újításoknak, kevesebbszer történnek órai fegyelmezetlenségek, megzavarások, könnyebb a tanulókat bevonni a tanulás folyamatába. A metaanalízis azt mutatta ki, hogy a kisebb létszámok nem befolyásolják annyira a tanulási eredményességet, mint azt gondolják (rs. 106.).

Mi lehet ennek az oka?

Egyrészről a gyakorlat azt mutatja, hogy a kisebb osztálylétszámokban a tanárok ugyanazokat a módszereket használják többnyire, mint a nagyobb létszámoknál, így valójában nem aknázzák ki a kevesebb létszámból adódó személyre szabottabb tanítás optimális lehetőségeit. Másrészről a nagy létszámú osztályokban is tapasztalható sikeres és hatékony tanítás, ha az előadás, a számonkérés jól strukturált, ráadásul egy ilyen típusú környezetben gyakran szigorúbbak is az arra vonatkozó szabályok, ha valaki a fegyelmezetlenségével zavarja a többieket. Vagyis az osztálylétszámok csökkentésének azzal kellene minden esetben járnia, hogy a direkt tanítást felváltja az, hogy a tanár segíti a tanulást a diákok együttműködésén (egymás tanításán, a tanuláson) keresztül.

8. Feladat

Fogalmazza meg, hogy a kisebb csoportokban való tanulás hogyan lehet eredményesebb!