Skip navigation

3. Az anyanyelv elsajátításának zavarai

Célok

Az anyanyelv-elsajátítási folyamatok tipikus, illetve atipikus jellege nagymértékben befolyásolhatja az idegennyelv-tanulás sikerességét. Ebben a fejezetben a tipikus fejlődés és az atipikus fejlődésmenet sajátosságai után kitérünk a diszlexia, diszgráfia jellemzőire, illetve azokra a részképességekre, amelyek befolyásolják az írási és olvasási képesség kibontakozását.