Skip navigation

Emlékezetfejlesztés

Az emberek gyakran használnak külső segítségeket arra, hogy ne felejtsenek el dolgokat. Az asztali naptárakat ma már felcserélik az elektronikus eszközökben (telefon, tablet) található, hangjelzéses emlékeztető funkciók. Belső emlékezetfejlesztő módszerre például akkor van szükségünk, ha vizsgára, dolgozatra készülünk. Milyen módszerek segítik az emlékezést? Ezeket a módszereket két csoportra oszthatjuk: a verbális és a vizuális megoldások szerint.

Az emlékezetbe vésődést nagymértékben segítik, ha a mondanivalónkat képekhez kötjük. A memóriánk gyakran blokkolja a negatív képeket, ezért igyekezzünk pozitív képeket, tartalmakat keresni. A kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a hangulatunkhoz jobban illeszkedő tartalmakat jobban megjegyezzük, mint az attól eltérőeket. Ha például szomorúak vagyunk, akkor a saját magunkra is érvényes gondolatokat jobban megjegyezzük, mint az attól különbözőeket.

A felidézést jobban segíti az, ha az emlékezendő dolgokat több érzékszervünkhöz kötjük. Azaz több csatornánkat is stimuláljuk, vagy több kommunikációs csatorna is stimulálva van, miközben érzékeljük és feldolgozzuk az információt. Legyen az vizuális, auditív, taktilis, mozgásos vagy szaginger stb. Kössük tehát az információkat személyes dolgokhoz, eseményekhez a könnyebb felidézhetőség kedvéért!

Verbális technikák:

  • mozaikszó-alkotás: ha meg kell jegyezni, hogy egy nagyobb egység alá, milyen elemek tartoznak, az elemek kezdőbetűjéből összerakunk egy mozaikszót;
  • számsorok: 3-4 jegyű csoportokra bontva könnyebben megjegyezhetők;
  • versírás;
  • történetet alkotunk a megjegyzendő szavakkal.

Vizuális technikák:

  • szinesztézia: az elraktározandó információhoz képeket, színeket, hangokat társítunk;
  • helyek módszere;
  • memóriafogas.

A memóriafogas

Ez a mnemotechnikai módszer segíti a folyamatba nem illeszkedő adatok, szósorok, számok megjegyzését és előhívását.

16. ábra: Memóriafogas. Forrás: https://litemind.com/wp-content/uploads/2007/08/number-shape-memory-pegs.png

  • 1–10-ig jegyezzük meg a fenti képeket! Ha van egy szósorunk: pl. király, sajt, egér, mászóka stb., akkor vizualizálunk valamit a megadott sorrendben a megadott számú képhez. Történetet is alkothatunk a képekkel. Például: 1. A király elindult a gyertyával, mert 2. a sajtot elcsente a hattyú, pedig 3. az egérnek akarta adni szeretettel, aki elbújt a hajó alakú mászókán stb.
  • Lehetőleg csak a két szó (a memóriafogas eleme és a megtanulandó szó) szerepeljen egy összekötő elemmel ebben a technikában. Ha 10 szónál többet kell megjegyeznünk, használhatunk több memóriaképet, illetve összeilleszthetjük a 11. elemnek a két gyertyát, a 12. a gyertyát és a hattyút stb.