Skip navigation

Irodalom

Internetes olvasnivaló

Irodalom

Bednorz, P.–Schuster, M. (2006): Bevezetés a tanulás lélektanába. Budapest: Medicina Könyvkiadó.

Bernáth L. (2004): Tanulás és emlékezés, In: N. Kollár K.–Szabó É. (szerk.) Pedagógia pszichológusoknak. Budapest: Osiris Kiadó. 224–242.

Collins, A. M.–Loftus, E. G. (1975): A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological Review, 82, 407–428.

Collins, A. M.–Quillian, M. R. (1990): A szemantikus emlékezetből való előhívás ideje. In: Kónya A. (szerk.): Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei. Budapest: Tankönyvkiadó. 166–179.

Craik, F. I. M.–Lockhart, R. S. (1990): A feldolgozás szintjei: elméleti keret az emlékezet kutatásához. In: Kónya A. (szerk.): Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei. Budapest: Tankönyvkiadó. 126–148.

Tulving, E.–Thomson, D. M. (1973): Encoding specificity and retrieving processes in episodic memory. Psychological Review, 80. 5. 352–373.