Skip navigation

Iskolai teljesítmény

Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők. John Hattie kutatásainak eredményei.

Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők egyik legismertebb kutatója az új-zélandi John A. C. Hattie.

4. ábra John Hattie: Visible learning for teachers című könyve

Hattie Visible learning (2008) című könyve 50 000 tanulmányt, ezek közt 800 oktatással foglalkozó metaanalízis metaanalízisét végezte el. Hattie több évtizedes kutatásai során arra kereste a választ, hogy mely tényezők gyakorolnak befolyást az iskolai eredményességre. Valós, iskolákban elvégzett kutatásokat használt, és 138 olyan tényezőt azonosított, amelyek számba vehetők e kérdés vizsgálatakor: statisztikai elemzéseket végzett, hatásméretet számolt annak megállapítására, hogy ezen tényezők közül mely elemek befolyásolják a leginkább és melyek kevésbé az iskolai sikerességet. A következőkben ezekből a tényezőkből válogatok, a rangsorbeli helyüket (rs.) zárójelben adom meg.

3. Feladat

Kérdés

Mit jelent a metaanalízis?

Válaszok

a, Az elemzésen való elmélkedés.

b, Több elemzés eredményének elemzése.

c, Túlanalizálás.

d, A kutatási eredményekből származó következtetés.

Visszajelzés

Hattie kutatásai azokra a tényezőkre irányulnak, amelyek befolyásolhatóak az iskolai tanítás során, vagyis nem foglalkozik olyan tényezőkkel, amelyek nem alakíthatók az iskolában, mint például a tanulók szociális háttere, a családi erőforrások, az egészségi állapot stb.

4. Feladat

A következőkben leírtak olvasása során gondolkozzon el, hogy a Hattie rangsorából kiemelt tényezők ön szerint mennyire hangsúlyosak, befoláysoló tényezők a magyar oktatásban!