Skip navigation

Ismételt olvasásprogramok

Az ismételt olvasásprogramok azt jelentik, hogy rövid szövegeket addig olvastatnak a diákokkal, amíg annak folyamatossága el nem éri a kielégítő szintet. Ennek a programnak a célja az olvasás automatizáltsági fokának a kialakítása és erősítése, amely általában második, harmadik osztályban alakul ki, azonban a tanulási zavarral küzdő gyerekeknek ezt külön kell fejleszteni. A tanulási zavarral küzdő gyerekeknél egyébként is előfordul, hogy a gyors megnevezési, szóelőhívási feladatokban nem teljesítenek jól. Tehát a szódekódolási automatizmus ezeknél a gyerekeknél hangsúlyos figyelmet igényel. Ezen automatizmusok fejlettsége meghatározza az olvasásértést, illetve az olvasás folyékonyságát. Az automatizáltság kialakítása az alapja a 12–20 hetes olvasásfejlesztő programoknak („második-harmadik esély az olvasásért program”). Ezt azoknál alkalmazzák, akik nem kielégítő szinten tanultak meg elsőben olvasni. Az olvasásprogram a tanítás mellett kiegészítő fejlesztés, nem azt helyettesíti, nem a tanítás helyett van. A fejlesztés után fel tudják venni a társaikkal a ritmust. Ennek a programnak érzékelhető hatása van az olvasás minden területén. A jól tervezett program személyre szabott, és a fejlesztő csak egy gyerekkel foglalkozik egy időben.